Program BAT Fóra 2017

Prinášame Vám program Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách, ktoré sa uskutoční 14. novembra 2017 v Kongresovom centre SPU v Nitre, Študentský domov A. Bernoláka, Trieda A. Hlinku 2, Nitra.

Program

Späť