Promócie bakalárov

PROMÓCIE

sa uskutočnia dňa

3. júla 2019

- 9,00 h - všetky študijné programy

· nácvik sa bude konať hodinu pred promóciami

· nástup pred posluchárňou A – 01

· absolventi, ktorí nedodržia hodinu nácviku, nebudú zaradení na prom. akt

· v prípade neúčasti promócií je nutné o tom informovať študijné oddelenie

najneskôr do 25. júna 2019

Späť