Scientific researches in food production

Stretnutie mladých výskumníkov z krajín V4 umožňuje výmenu vedeckých skúseností, ako aj rozširovanie a posilňovanie vedeckej a vzdelávacej spolupráce. Účastníci konferencie môžu byť len z krajín V4. Bude to dobrá príležitosť na podporu skupiny V4 a rozvoj spolupráce medzi krajinami V4 v rôznych oblastiach výskumu. Pre účastníkov z týchto krajín bude možnosť navštíviť Poľsko a oboznámiť sa s kultúrou a tradíciami Poľska. Toto je druhé stretnutie, ktoré bude pokračovať v najbližších rokoch a každý rok organizátori zaradia ďalšie krajiny do skupiny V4.

Viac informácií v prílohe.

Späť