Skúšobné komisie na obhajoby dizertačných prác III. stupňa vysokoškolského štúdia na FBP konaných dňa 17. 12. 2020

Späť