Slávnostná promócia absolventov doktorandského štúdia

Slávnostná promócia absolventov doktorandského štúdia

sa uskutoční dňa

4. októbra 2019 o 10oo hod.

v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Späť