Srdečne Vás pozývame na 14. medzinárodnú vedeckú konferenciu FoodBioTech (Biotechnológie a kvalita surovín a potravín)

Vážené kolegyne a vážení kolegovia, milí doktorandi,


Srdečne Vás pozývame na 14. medzinárodnú vedeckú konferenciu FoodBioTech (Biotechnológie a kvalita surovín a potravín), ktorá sa uskutoční 16.-18. septembra 2019, Hotel Viliam Fraňo, Nitra, Dolné Krškany.

Sekcie:

Biotechnology & Biology

Food Technology & Quality

Food Hygiene & Safety

Health & Risk Factors

Innovation Trends in Food Industry

EIT Food Demo Day (workshop for start-ups with training and competition)

The Role of Bioeconomy in the Entire Food Value Chain: building bridges among the parties involved (workshop )

The Young Scientist Award Session

 

Informácie nájdete na https://fbtcon.fbp.uniag.sk/

Organizačný výbor konferencie.

 

Späť