XI. ročník vedeckej konferencie MLADÍ VEDCI - Bezpečnosť potravinového reťazca

Vážení mladí vedeckí pracovníci,

Srdečne Vás pozývame na 11. ročník vedeckej konferencie určenej pre mladých vedeckých pracovníkov pôsobiacich v oblasti bezpečnosti celého potravinového reťazca. Hlavným cieľom tejto konferencie je sústrediť na jednom mieste študentov, doktorandov a ostatných mladých ľudí, a umožniť im prezentovať výsledky svojej vedeckej práce medzi rovesníkmi, a nadviazať kontakty s kolegami zo Slovenska a Českej republiky.

Tešíme sa na Vás.

Vedecký a organizačný výbor konferencie

Späť