XI. vedecká konferencia „Mladí vedci - Bezpečnosť potravinového reťazca“

Dovoľujeme si Vás informovať, že Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA (NKB EFSA) organizuje v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre XI. VEDECKÚ KONFERENCIU „MLADÍ VEDCI – BEZPEČNOSŤ POTRAVINOVÉHO REŤAZCA“, ktorá sa uskutoční v dňoch 21. – 22. 11. 2018 v Agroinštitúte Nitra.


Konferencia je určená pre mladých vedeckých pracovníkov pôsobiacich v oblasti bezpečnosti celého potravinového reťazca. Našim cieľom je každoročne sústrediť na jednom mieste študentov, doktorandov a ostatných mladých vedeckých pracovníkov, umožniť im prezentovať výsledky svojej vedeckej práce medzi rovesníkmi a nadviazať kontakty s kolegami zo Slovenska a Českej republiky.


Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie trendy, ktoré sa týkajú všetkých oblastí celého potravinového reťazca, od zdravia rastlín, prípravkov na ochranu rastlín, kontaminantov, krmív, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat (welfare), cez potravinárske produkty až po zdravie zvierat.


V prípade Vášho záujmu o aktívnu alebo pasívnu účasť zašlite prosím prihlášku najneskôr do 31. 7. 2018. Termín pre zaslanie príspevku (vypracovaného podľa inštrukcií v III. Cirkulári) je do 15. 10. 2018.  Termín na zaslanie prezentácií a posterov je do 12. 11. 2018

 
Príslušné dokumenty zasielajte elektronicky na e-mailovú adresu: lucia.gabrisova@land.gov.sk.

 
Konferencia je bez konferenčného poplatku. Viac informácií nájdete v prílohách.


!! Súťaž o najlepší príspevok !!

Pred konferenciou bude všetkým prihláseným účastníkom e-mailom zaslaný elektronický zborník príspevkov, vďaka čomu budú mať všetci
možnosť prehliadnuť si príspevky vopred. Na mieste konania konferencie dostane pri registrácii každý účastník hlasovací lístok, ktorým bude
môcť podporiť najzaujímavejší príspevok.

Vyplnené hlasovacie lístky bude možné odovzdávať len počas trvania konferencie, a to na mieste na tom určenom (vyznačené miesto
na registračnom pulte).

Vyhodnotenie súťaže prebehne pri uzatváraní konferencie. Prezentujúci autor príspevku, ktorý získa najviac hlasov, bude odmenený
zaujímavou cenou priamo na konferencii.

 

Sledujte NKB EFSA aj na facebooku: https://www.facebook.com/NKBEFSASR/ 

Späť