Záverečná oponentúra KEGA projektov FBP SPU v Nitre dňa 19. 1. 2024

Záverečná oponentúra končiacich projektov KEGA Fakulty biotechnológie a potravinárstva sa uskutoční dňa 19. 1. 2024 od 8:30-12:30 hod. v zasadacej miestnosti dekanátu FBP SPU v Nitre podľa nižšie uvedeného časového harmonogramu:

Komisia č. 2. 8:30 – 9:00 hod.
8:30 hod. doc. Ing. Jana Maková, PhD.: 022SPU-4/2021
Príprava nových didaktických prostriedkov
pre vzdelávanie kombinujúce klasickú formu s e-learningom pre predmet Mikrobiológia v gastronómii

Komisia č. 3. 9:00 – 12:30 hod.
9:00 hod. doc. Ing. Miroslav Kročko, PhD.: 034SPU-4/2021
Implementácia inovácií do edukačného procesu predmetov technológie výroby potravín a pokrmov živočíšneho pôvodu

9:30 hod. doc. Ing. Alica Bobková, PhD.: 024SPU-4/2021
Digitalizácia a inovatívne prístupy vzdelávania rozvíjajúce teoretické vedomosti, praktické zručnosti a digitálne schopnosti ako nástroj lepšej uplatniteľnosti absolventov na trhu práce

10:00 hod. prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.: 033SPU-4/2021
Medzinárodné etablovanie doktorandského študijného programu v oblasti biotechnológie a potravinárstva MeD-BioFood

10:30 hod. prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.: 026SPU-4/2021
Implementácia výsledkov výskumu do vzdelávania v oblasti molekulárnej biológie

11:00 hod. doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.: 027SPU-4/2021
Internacionalizácia vzdelávania v oblasti rastlinných biotechnológií na II. a III. stupni VŠ štúdia a tvorba nových elektronických študijných materiálov

11:30 hod. doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.: 020SPU-4/2021
Inovácia metodologického zázemia a obsahu profilových potravinársko-gastronomických predmetov so zameraním na zvýšenie konkurencieschopnosti absolventov

12:00 hod. Ing. Eva Tvrdá, PhD.: 008SPU-4/2021
Medzinárodný letný festival vedy pre zvýšenie úrovne internacionalizácie slovenských študentov biologických disciplín

doc. Ing. Miroslav Kročko, PhD.
prodekan pre vedu, výskum a prax

Ísť späť