Zoznam kandidátov do volieb dekana fakulty

 

Zoznam kandidátov na kandidáta na dekana FBP
SPU v Nitre, ktorí súhlasia s kandidatúrou.

 


1. Jozef Golian, prof. Ing. Dr.
2. Norbert Lukáč, prof. Ing. PhD.
3. Dana Urminská, doc. RNDr. CSc.

 


Profesijné životopisy a programové tézy kandidátov na kandidáta na dekana sú
zverejnené na webovej stránke FBP SPU v Nitre.

 


Ing. Radovan Stanovič, PhD., v.r.
predseda AS FBP SPU v Nitre

 

 

Dokumenty - Jozef Golian, prof. Ing. Dr.

Programové tézy

Životopis

Dokumenty - Norbert Lukáč, prof. Ing. PhD.

Programové tézy

Životopis

Dokumenty - Dana Urminská, doc. RNDr. CSc.

Programové tézy

Životopis

Späť