Zverejnenie návrhov kandidátov do Akademického senátu za študentskú časť

Doručené návrhy na člena Akademického senátu SPU v Nitre ze študentskú časť Akademickej obce FBP SPU v Nitre:

  1. Ing. Zuzana Drdolová
  2. Ing. Nikola Hricáková
  3. Ing. Ján Kovarovič
  4. Ing. Marianna Lenková
  5. Ing. Patrícia Martišková
  6. Ing. Ivana Tirdiľová
  7. Ing. Filip Tirpák

 

Späť