Dekanát FBP - Študentský domov A. Bernoláka, vchod z Akademickej ulice

KBB - Katedra biochémie a biotechnológie - Pavilón RI

KFŽ - Katedra fyziológie živočíchov - Pavilón T, 0 poschodie

KHSŽP - Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov - Pavilón T, 3 poschodie

KHBP - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - Pavilón BA

KCH - Katedra chémie - Pavilón CH, 1 poschodie

KMi - Katedra mikrobiológie - Pavilón Z, 3 poschodie

KSSRP - Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov - Pavilón T, 4 poschodie