Rozmiestnenie pracovísk FBP

 

Dekanát FBP - Študentský domov Akademická 1755, vchod z Akademickej ulice

Ústav biotechnológie:

  • KBB - Katedra biochémie a biotechnológie - Pavilón RI
  • KMi - Katedra mikrobiológie - Pavilón Z, 3 poschodie


Ústav aplikovanej biológie:

  • KFŽ - Katedra fyziológie živočíchov - Pavilón T, 0 poschodie


Ústav potravinárstva:

  • KHBP - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - Pavilón BA
  • KCH - Katedra chémie - Pavilón CH, 1 poschodie
  • KTKŽP - Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov - Pavilón T, 3 poschodie
  • KSSRP - Katedra technológie a kvality rastlinných produktov - Pavilón T, 4 poschodie