Správy o vedeckovýskumnej a vzdelávacej činnosti v doktorandskom štúdiu

Správa o vedeckovýskumnej a vzdelávacej činnosti v doktorandskom štúdiu za rok 2022