Pokyny pre štátne záverečné skúšky
Posudky záverečných prác
Vzory
Dôležité dátumy

Aktualizovaný harmonogram ŠS na FBP v ak. roku 2021/2022

Štátne bakalárske skúšky – denné a externé štúdium

  Štátne bakalárske skúšky Dôležité termíny
Výučba (koniec LS) do 14. 4. 2022
Prihlasovanie na ŠBS od 1. do 10. 4. 2022
Zápočtový týždeň od 11. 4. do 14. 4. 2022
Škúšobné obdobie do 27. 5. 2022
Vloženie ZP do UIS (resp. do CRZP) do 29. 4. 2022
Tézy k BP zaslať do 25. 5. 2022
Vloženie školiteľského a oponentských posudkov do 31. 5. 2022
Erráta do 8. 6. 2022
Štátne skúšky 20. 6. - 24. 6. 2022
Promócie -
Formulár téz ZP
Komisie ŠBS