Pokyny pre štátne záverečné skúšky
Posudky záverečných prác
Vzory a smernice
Dôležité dátumy

Štátne bakalárske skúšky – denné a externé štúdium

  Štátne bakalárske skúšky Dôležité termíny
Výučba (koniec LS) do 14. 4. 2023
Prihlasovanie na ŠBS od 1. do 16. 4. 2023
Zápočtový týždeň od 3. 4. do 14. 4. 2023
Škúšobné obdobie do 26. 5. 2023
Vloženie ZP do UIS (THESIS) do 15. 5. 2023
Vloženie ZP do UIS (CRZP) do 21. 5. 2023
Tézy k BP zaslať do 31. 5. 2023
Vloženie školiteľského a oponentských posudkov do 4. 6. 2023
Erráta do 9. 6. 2023
Zverejnenie zaradenia študentov na ŠBS 12. 6. 2023
Štátne skúšky 19. 6. - 23. 6. 2023
Formulár téz ZP