ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY

___________________________________________________

Pokyny pre promócie Bc.


PROMÓCIE

 

sa uskutočnia dňa

2. júla 2024

 

13,00 h - všetky študijné programy

 

· nácvik sa bude konať hodinu pred promóciami

· nástup pred posluchárňou A – 01

· absolventi, ktorí nedodržia hodinu nácviku, nebudú zaradení na prom. akt

· v prípade neúčasti promócií je nutné o tom informovať študijné oddelenie

najneskôr do 28. júna 2024

___________________________________________________

Pokyny pre štátne záverečné skúšky
Posudky záverečných prác
Vzory a smernice
Dôležité dátumy

Štátne bakalárske skúšky – denné a externé štúdium

  Štátne bakalárske skúšky Dôležité termíny
Prihlasovanie na ŠBS od 1. do 21. 4. 2024
Zápočtový týždeň od 15. 4. do 19. 4. 2024
Škúšobné obdobie do 31. 5. 2024
Vloženie BP do UIS (THESIS) do 19. 5. 2024
Vloženie BP do UIS (CRZP)* do 24. 5. 2024
Odovzdanie BP na odd. pre štúdium a vzdel. do 28. 5. 2024 - 2ks BP a 2ks lic. zmluvy
Tézy k BP zaslať do 7. 6. 2024
Vloženie školiteľského a oponentských posudkov do 14. 6. 2024
Erráta do UIS (vytlačené doručiť na odd. pre štúd. a vzdel.) do 14. 6. 2024
Zverejnenie zaradenia študentov na ŠBS 17. 6. 2024
Štátne skúšky I. stupňa 24. 6. - 28. 6. 2024
Promócie 12. 7. 2024

* v akad. roku 2023/2024 ste povinní odovzdať 2ks tlačenej verzie bakalárskej práce v skriptovej väzbe na oddelení pre štúdium a vzdelávanie

Formulár téz ZP
Komisie ŠBS