Pokyny pre štátne záverečné skúšky
Posudky záverečných prác
Vzory
Dôležité dátumy
Výučba (koniec LS) Do 16. 4. 2021
Zápočet 12. 4. – 16. 4. 2021
Skúšobné obdobie

Do 28. 5. 2021

Vloženie ZP do UIS Do 28. 5. 2021 /tlačená verzia BP sa v tomto akad. roku neodovzdáva/
Vloženie nepodpísaných posudkov (oponentský, školiteľský) do UIS Do 21. 6. 2021
Štátnice (Bc.) 6. 7. – 9. 7. 2021
Promócie Zrušené

 

Formulár téz ZP