ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY

___________________________________________________

Pokyny pre promócie Bc.

PROMÓCIE

 

sa uskutočnia dňa

7. júla 2023

 

9,00 h - všetky študijné programy

 

· nácvik sa bude konať hodinu pred promóciami

· nástup pred posluchárňou A – 01

· absolventi, ktorí nedodržia hodinu nácviku, nebudú zaradení na prom. akt

· v prípade neúčasti promócií je nutné o tom informovať študijné oddelenie

najneskôr do 30. júna 2023

___________________________________________________

Pokyny pre štátne záverečné skúšky
Posudky záverečných prác
Vzory a smernice
Dôležité dátumy

Štátne bakalárske skúšky – denné a externé štúdium

  Štátne bakalárske skúšky Dôležité termíny
Výučba (koniec LS) do 14. 4. 2023
Prihlasovanie na ŠBS od 1. do 16. 4. 2023
Zápočtový týždeň od 3. 4. do 14. 4. 2023
Škúšobné obdobie do 26. 5. 2023
Vloženie ZP do UIS (THESIS) do 15. 5. 2023
Vloženie ZP do UIS (CRZP) do 21. 5. 2023
Tézy k BP zaslať do 31. 5. 2023
Vloženie školiteľského a oponentských posudkov do 4. 6. 2023
Erráta do 9. 6. 2023
Zverejnenie zaradenia študentov na ŠBS 12. 6. 2023
Štátne skúšky 19. 6. - 23. 6. 2023
Formulár téz ZP
Komisie ŠBS