ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY

___________________________________________________

Pokyny pre promócie Ing.

 
Slávnostné promócie

sa uskutočnia dňa 16. júna 2023

 

 • - 9,00 h
  • - bezpečnosť a kontrola potravín
  • - /denná a externá forma/

 

 • - 11,30 h
  • - agrobiotechnológie
  • - technológia potravín
  • - aplikovaná biológia
  • /denná a externá forma/

 

 • · nácvik sa bude konať hodinu pred promóciami, nástup pred posluch. A-1
 • · absolventi, ktorí nedodržia hodinu nácviku, nebudú zaradení na prom. akt
 • · v prípade neúčasti promócií je nutné o tom informovať študijné oddelenie najneskôr do 31. mája 2023 mailom

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že na základe rozhodnutia vedenia SPU, slávnostné odovzdávanie dokladov o absolvovaní štúdia absolventom druhého stupňa vysokoškolského štúdia sa bude realizovať v aule, pričom všetci absolventi budú oblečení v študentských talároch.
Poskytnutie talárov a čiapok bude za úhradu
8 € s DPH.


IBAN: SK14 8180 0000 0070 0006 6327

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 598100

poznámka pre prijímateľa: talár

Na základe výpisu z účtu Vám bude poskytnutý talár a čiapka v jednej z troch veľkostí. Výpis z účtu je nutné pred promočným aktom odovzdať.

___________________________________________________

Pokyny pre štátne záverečné skúšky
Posudky záverečných prác
Vzory
Dôležité dátumy

Štátne inžinierske skúšky – denné a externé štúdium

  Štátne inžinierske skúšky Dôležité termíny
Výučba (koniec LS) do 14. 4. 2023
Prihlasovanie na ŠIS od 15. do 31. 3. 2023
Zápočtový týždeň od 3. 4. do 14. 4. 2023
Škúšobné obdobie do 5. 5. 2023
Vloženie DP do UIS (THESIS) do 14. 4. 2023
Vloženie ZP do UIS (CRZP) do 23. 4. 2023
Tézy k DP zaslať do 1. 5. 2023
Vloženie školiteľského a oponentských posudkov do 8. 5. 2023
Erráta do 12. 5. 2023
Zverejnenie zaradenia študentov na ŠIS 15. 5. 2023
Štátne skúšky 22. 5. - 26. 5. 2023
Promócie 16. 6. 2023
Formulár téz ZP