Pokyny pre promócie Ing.
Pokyny pre štátne záverečné skúšky
Posudky záverečných prác
Vzory
Dôležité dátumy

Aktualizovaný harmonogram ŠS na FBP v ak. roku 2021/2022

Štátne inžinierske skúšky – denné a externé štúdium

  Štátne inžinierske skúšky Dôležité termíny
Výučba (koniec LS) do 14. 4. 2022
Prihlasovanie na ŠS od 21. do 30. 3. 2022
Zápočtový týždeň od 11. 4. do 14. 4. 2022
Skúšobné obdobie do 6. 5. 2022
Vloženie DP do UIS do 19. 4. 2022
Tézy k DP do 1. 5. 2022
Vloženie školiteľského a oponentských posudkov do 6. 5. 2022
Erráta do 12. 5. 2022
Štátne skúšky 23. - 27. 5. 2022
Promócie 17. 6. 2022
Formulár téz ZP