Pokyny pre promócie Ing.

Slávnostné promócie absolventov inžinierskeho štúdia

na FBP SPU v Nitre

v akad. roku 2020/2021

 

14. júla 2021 (streda)

 

9,00 h - bezpečnosť a kontrola potravín – (denné štúdium)

 

11,00 h - bezpečnosť a kontrola potravín – (ext. štúdium)

11,00 h - aplikovaná biológia

11,00 h - agrobiotechnológie

11,00 h - technológia potravín

 

Stretnutie absolventov bude pred posluchárňou A – 01 vždy hodinu pred začiatkom promócií. Následne sa uskutoční v aule nácvik a absolventi sa podpíšu do Knihy absolventov (každý musí mať vlastné pero).

Absolventi budú promovaní bez talárov, z toho dôvodu sa vyžaduje spoločenské oblečenie, ktoré zodpovedá významnosti akademického obradu.

Každý absolvent si môže pozvať maximálne 2 rodinných príslušníkov, ktorí môžu vstúpiť do budovy SPU 15 minút pred začiatkom podujatia.

Pri vstupe do budovy je nutné použiť dezinfekciu na ruky a každý účastník promočného aktu musí mať prekryté horné dýchacie cesty.

Po ukončení slávnostnej promócie sa nikto nesmie zdržiavať vo vnútorných priestoroch SPU.

Absolventi, ktorí sa nezúčastnia promócií si môžu diplom vyzdvihnúť po 15.7.2021 na oddelení pre štúdium a vzdelávanie na FBP. Poštou sa diplomy posielať nemôžu.

Pokyny pre štátne záverečné skúšky
Posudky záverečných prác
Vzory
Dôležité dátumy
Výučba (koniec LS) Do 16. 4. 2021
Zápočet 12. 4. – 16. 4. 2021
Skúšobné obdobie

Do 14. 5. 2021

Vloženie ZP do UIS Do 7. 5. 2021 /tlačená verzia DP sa v tomto akad. roku neodovzdáva/
Vloženie nepodpísaných posudkov (oponentský, školiteľský) do UIS
Do 31. 5. 2021
Štátnice (Ing.) 14. 6. – 18. 6. 2021
Promócie 14. 7. 2021
Formulár téz ZP