Pokyny pre štátne záverečné skúšky
Posudky záverečných prác
Vzory
Dôležité dátumy

Štátne inžinierske skúšky – denné a externé štúdium

  Štátne inžinierske skúšky Dôležité termíny
Výučba (koniec LS) do 14. 4. 2023
Prihlasovanie na ŠIS od 15. do 31. 3. 2023
Zápočtový týždeň od 3. 4. do 14. 4. 2023
Škúšobné obdobie do 5. 5. 2023
Vloženie DP do UIS (THESIS) do 14. 4. 2023
Vloženie ZP do UIS (CRZP) do 23. 4. 2023
Tézy k DP zaslať do 1. 5. 2023
Vloženie školiteľského a oponentských posudkov do 8. 5. 2023
Erráta do 12. 5. 2023
Zverejnenie zaradenia študentov na ŠIS 15. 5. 2023
Štátne skúšky 22. 5. - 26. 5. 2023
Promócie 16. 6. 2023
Formulár téz ZP