Pokyny pre štátne záverečné skúšky
Posudky záverečných prác
Vzory
Dôležité dátumy
Výučba (koniec LS) Do 16. 4. 2021
Zápočet 12. 4. – 16. 4. 2021
Skúšobné obdobie

Do 14. 5. 2021

Vloženie ZP do UIS Do 7. 5. 2021 /tlačená verzia DP sa v tomto akad. roku neodovzdáva/
Vloženie nepodpísaných posudkov (oponentský, školiteľský) do UIS
Do 31. 5. 2021
Štátnice (Ing.) 14. 6. – 18. 6. 2021
Promócie Termín bude určený dodatočne

 

Formulár téz ZP