Pokyny pre promócie Ing.

Slávnostné promócie

sa uskutočnia dňa 17. júna 2022

 

- 9,00 h -
bezpečnosť a kontrola potravín
/denná a externá forma/

 

- 11, 30 h -
agrobiotechnológie
technológia potravín
aplikovaná biológia
/denná a externá forma/

 

· - nácvik sa bude konať hodinu pred promóciami, nástup pred posluch. A-1

· - absolventi, ktorí nedodržia hodinu nácviku, nebudú zaradení na prom. akt

· - v prípade neúčasti promócií je nutné o tom informovať študijné oddelenie najneskôr do 31. mája 2022