Agrobiotechnológie

Študijný odbor: Biotechnológie

Študijný program: AGROBIOTECHNOLÓGIE

Č.

TÉMA

ŠKOLITEĽ

FORMA ŠTÚDIA

1.

Modulačné účinky fytonutrientov na humánne bunkové línie vaječníkov in vitro

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

denná

2.

Kryokonzervovanie spermií žrebcov slovenských národných plemien

prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.

denná

Molekulárna biológia

Študijný odbor Biológia

Študijný program MOLEKULÁRNA BIOLÓGIA

Č.

TÉMA

ŠKOLITEĽ

FORMA ŠTÚDIA

 

1.

Determinácia účinkov bioaktívnychmetabolitov streptomycét  na rastlinnú  bunku

prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.

denná

 

2.

Analýza pôsobenia baktérií zo skupiny PGPB pri reakcii rastlín na stresové podmienky

doc. Ing. Jana Maková, PhD.

denná

 

3.

Determinácia ekotoxikologických účinkov environmentálnych polutantov a bioaktívnych látok v živočíšnych modeloch

Ing. Anton Kováčik, PhD.

denná

 

4.

Modulačné účinky xenobiotík a bioaktívnych látok v bunkových modeloch

prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc.

denná

 

5.

Determinácia molekulárnych markerov predikcie kryorezistencie spermií

Ing. Eva Tvrdá, PhD.

denná

 

6.

Vplyv endokrinných narúšačov na aktivovanie mikrozápalových procesov ciev

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

denná

Technológia potravín

Študijný odbor Potravinárstvo

Študijný program TECHNOLÓGIA POTRAVÍN

Č.

TÉMA

ŠKOLITEĽ

FORMA ŠTÚDIA

 

1.

Marginálne rastlinné druhy ako perspektívny zdroj cenných látok pre inovatívne potravinové výrobky

prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.

Denná

 

 

2.

Vzťah obsahu akrylamidu a vizuálnym atribútom k technologickému postupu výroby vybraných pekárskych výrobkov pomocou štatistických metód

doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

denná

3.

Procesmi indukované zmeny fyzikálno-chemických vlastností a zloženia kravského mlieka

prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

denná

 

4.

Využitie antifungálnych vlastností  rastlinných silíc pri eliminácii pozberového plesnivenia vybraných druhov bobuľového ovocia a zeleniny

prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.

denná

 

 

5.

Zmeny obsahu potenciálne toxických prvkov a biologicky účinných látok v jedlých divorastúcich hubách v závislosti od spôsobu konzervovania

Ing. Július Árvay, PhD.

denná

 

6.

Validácia kávových šupiek (Cascary), ako perspektívneho zdroja biologicky aktívnych látok, využiteľných pri príprave inovatívnych potravín  

doc. Ing. Alica Bobková, PhD.

denná

 

7.

Inovácia aplikácie ovocných výpalkov vo výžive kurčiat a  ich vplyv na kvalitu mäsa

prof. Ing. Peter Haščík, PhD.

 

denná

 

8.

Mikrobiologická kvalita inovovaných potravín s prídavkom včelích produktov

doc. Ing. Simona Kunová, PhD.

denná/

externá

 

9

Inovácia procesu zrenia vybraných druhov zveriny

doc. Ing. Marek Bobko, PhD.

 

externá

 

10.

Špecifikácia markerov pre objektivizáciu profilov syrov s chráneným označením pôvodu v Slovenskej republike

prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

 

externá

 

11.

Procesné zmeny  chemického zloženia v potravinových matriciach mäsových výrobkov  vo vzťahu ku kontrole kvality, bezpečnosti a autenticity potravín

prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

 

externá

 

12.

Technologicko-nutričné a inovatívne  zmeny kvality zemiakových hranolčekov v procese fritovania

doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.

externá