Ocenenia Ústavu biotechnológie

Pracovníci a doktorandi Ústav biotechnológie FBP získali od roku 2012 nasledovné ocenenia:

2012

 • Hleba Lukáš, Ing. – Študentská osobnosť Slovenska  za školský rok 2011/2012 v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo

 

2015

 • Kačániová Miroslava, prof., Ing., PhD. – dekan Fakulty of animal science and biotechnology Banat Univetsity of Agricultural Science and Veterinary, Timisoara-Romania udelil čestnú medailu za dlhoročnú spoluprácu s fakultou

 • Kuželová Lenka, Ing. – prezident SR udelil cenu Študentská osobnosť Slovenska v akademickom roku 2014/ 2015 v odbore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a lesníctvo

 

2017

 • Kačániová Miroslava, prof., Ing., PhD. - umiestnila sa medzi 11 najlepšími v projekte L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede. (KMi)

 

2018

 • Urminská Dana, doc, RNDr., CSc. - ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR udelila Zlatý kosák Katedre chémie na FBP SPU v Nitre za vysokoškolskú učebnicu: Chémia potravín

 • Javoreková Soňa, prof., Ing., PhD. – rektor SPU v Nitre udelil ďakovný list pri príležitosti Dňa učiteľov
   
 • Chrenek Peter, prof., Ing., DrSc. - dekan FBP SPU v Nitre udelil Cenu dekana za publikačnú činnosť v roku 2017

 • Tančinová Dana, prof., Ing., PhD. - dekan FBP SPU v Nitre udelil Cenu dekana za publikačnú činnosť v roku 2017
   
 • Kačániová Miroslava, prof., Ing., PhD. - dekan FBP SPU v Nitre udelil Cenu dekana za publikačnú činnosť v roku 2017

 

2019

 • Rajnincová Dana, Ing., PhD. – ocenenie v súťaži „Študentská osobnosť Slovenska“ organizovaná Junior Chamber International - Slovakia v spolupráci so Slovenskou rektorskou konferenciou a Slovenskou akadémiou vied pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej

 • Chrenek Peter, prof., Ing., DrSc. – Literárny fond udelil 2. miesto  za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo

 • Kačániová Miroslava, prof., Ing., PhD. - Literárny fond udelil 3. miesto  za trojročný vedecký ohlas

 • Chrenek Peter, prof., Ing., DrSc. - dekan FBP SPU v Nitre udelil cenu dekana za publikačnú činnosť v roku 2018 na základe Kritérií pre ocenenie pracovníkov FBP za publikačnú činnosť

 • Kačániová Miroslava, prof., Ing., PhD. - dekan FBP SPU v Nitre udelil cenu dekana za publikačnú činnosť v roku 2018 na základe Kritérií pre ocenenie pracovníkov FBP za publikačnú činnosť

 • Vašíček Jaromír, Ing., PhD. Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied udelila 3. miesto za najlepšiu vedeckú prácu roku 2018 mladých vedecko-výskumných pracovníkov v kategórii prác s významným teoretickým a aplikačným prínosom.

 • Vašíček Jaromír, Ing., PhD. - dekan FBP SPU v Nitre udelil cenu dekana za publikačnú činnosť v roku 2018 na základe Kritérií pre ocenenie pracovníkov FBP za publikačnú činnosť

 • Gálová Zdenka, prof., RNDr., CSc. – dekan Mendelovej univerzity v Brne udelil medailu pri príležitosti 100. výročia založenia Agronomickej fakulty Mendelovej univerzity v Brne za dlhoročnú spoluprácu v oblasti výskumu a vzdelávania.

 • Kačániová Miroslava, prof., Ing., PhD. - 15. apríl dekan FT doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D. spolu s rektorom UTB Zlín z prof. Ing. Vladimírom Sedlaříkom, Ph.D. odovzdali tombakovú medailu od autorky Mgr. Ireny Armutidisovej za rozvoj Fakulty technologickej, Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne

 

2020

 • Vašíček Jaromír, Ing., PhD. - Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied udelila cenu SAPV pre mladých vedeckých pracovníkov za pácu zameranú na výskum kmeňových buniek získaných z králičej kostnej drene

 • Foltínová Denisa, Ing., PhD. – čestné uznanie – študentská vedecká činnosť – úspešná obhajoba práce na FBP SPU v Nitre

 • Cinkocki Renata, Ing. - 1.miesto v sekcií Plant production, vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou na SPU v Nitre (FAPZ , FBP a FZKI) – FBP

 

2021

 • Vašíček Jaromír, Ing., PhD.cena za publikáciu v najrenomovanejších vedeckých časopisoch v odbore biotechnológie za publikáciu Combined approach for characterization and quality assessment of rabbit bone marrow-derived mesenchymal stem cells intended for gene banking v časopise New biotechnology (IF: 5,079)
 • Artimova Renata, Ing. -  udelená cena sv. Gorazda ministrom školstva SR - (oficiálne odovzdanie v marci  2022)

 • Artimova Renata, Ing. - Ďakovný list prof. Simonidy Djurić, PhD.  z  Univerzity v Novom Sade za prácu (výskumu nových izolátov aktinomycét z pôd Slovenska a Srbska, vhodných na výrobu nových  biohnojív) počas dvojmesačného  študijného  pobytu    cez  Erazmus+ v Srbsku.