Ocenenia Ústavu potravinárstva

Pracovníci a doktorandi Ústavu potravinárstva FBP získali od roku 2012 nasledovné ocenenia:

2012

 • Dráb Štefan, Ing. – rektor SPU udelil cenu rektora za mimoriadne výsledky vo vedeckej a výskumnej činnosti za rok 2012

 

2013

 • Tomáš Ján, prof., Ing., CSc. – ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR udelil dňa 25. 3. 2013 malú medailu Svätého Gorazda za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu biotechnológií a potravinárstva

 • Tomáš Ján, prof., Ing., CSc.- Katedra hygieny a bezpečnosti potravín FBP pri príležitosti 10. výročia vzniku katedry a 10. vedeckej konferencie Bezpečnosť a kontrola potravín udelila pamätnú medailu za rozvoj vzdelávania a poznania v oblasti potravinárstva

 • Tomáš Ján, prof., Ing., CSc.- rektor SPU udelil pamätnú medailu SPU v Nitre pri príležitosti 60. výročia založenia univerzity za rozvoj Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

 • Tomáš Ján, prof., Ing., CSc.- rektor SPU udelil pri príležitosti životného jubilea Zlatú medailu za aktívnu pedagogickú a organizátorskú prácu a zásluhy o rozvoj vzdelanosti a vedy v prospech SPU v Nitre

 • Tomáš Ján, prof., Ing., CSc. – Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Združenie vysokých škôl s priamo riadených organizácií udelil ďakovný list za dlhoročnú prácu v odboroch

 • Vollmannová Alena, prof., RNDr., PhD. – FBP SPU v Nitre udelila čestné uznanie pri príležitosti 10. výročia vzniku FBP za prácu vo výchovno-vzdelávacom procese

 • Vollmannová Alena, prof., RNDr., PhD. – rektor SPU udelil pri príležitosti dňa učiteľov ďakovný list  za prácu na katedre, vo výskume a pri praktickej výučbe študentov

 • Muchová Zdenka, prof., Ing., DrSc. – rektor SPU udelil pamätnú medailu SPU v Nitre vydanú pri príležitosti 60. výročia založenia univerzity za rozvoj FBP SPU v Nitre

 

2014

 • Golian Jozef, prof., Ing., Dr. – Univerzita Rolniczy v Krakove udelila medailu Franncizska Novotnego  za zásluhy „ Vydzialu Technologii Zywności“

 • Tomáš Ján, prof., Ing., CSc. – SPU v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja udelila pamätnú medailu za aktívnu pomoc a spoluprácu pri budovaní fakulty

 • Tomáš Ján, prof., Ing., CSc. – SPU v Nitre Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja udelila pamätnú medailu pri príležitosti 10. výročia vzniku fakulty za prácu pri rozvoji vzdelávania, výskumu a rozvoj FEŠRR

 • Čuboň Juraj, prof., Ing., CSc. – dekan Agronomickej fakulty MU v Brne udelil medailu za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy a vzdelávania a dlhoročnú spoluprácu s AF MU v Brne

 • Frančáková Helena, doc., Ing., CSc. – výročná cena Slovenskej pivovarníckej akadémie za rok 2014 – víťaz kategórie Dlhodobý prínos slovenskému pivovarníctvu

 • Bojňanská Tatiana, doc., Ing., CSc. – dekan Mendelovej univerzity v Brne udelil pri príležitosti 95. výročia založenia Agronomickej fakulty medailu dekana za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy a vzdelania a dlhoročnú spoluprácu s Agronomickou fakultou

 • Volnová Beáta, Ing. – 1. miesto na medzinárodnej vedeckej konferencii doktorandov University of Rzeszov, 5th International Scientists Conference „Human-Nutrition-Enviroment“ Biotechnology for Sustainable Development 2014

 • Kavalcová Petra, Ing. -  diplom na medzinárodnej vedeckej konferencii doktorandov University of Rzeszov, 5th International Scientists Conference „Human-Nutrition-Enviroment“ Biotechnology for Sustainable Development 2014

 • Kopernická Miriam, Ing. - diplom na medzinárodnej vedeckej konferencii doktorandov University of Rzeszov, 5th International Scientists Conference „Human-Nutrition-Enviroment“ Biotechnology for Sustainable Development 2014

 

2015

 • Golian Jozef, prof., Ing., Dr. – Veterinárna a farmaceutická univerzita v Brne udelila medailu prof. MVDr. Zdenka Matyáša, CSc. za významný prínos k vzdelávacej, výskumnej a akademickej činnosti Fakulty veterinárnej hygieny a ekológie, Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne

 • Tomáš Ján, prof., Ing., CSc. – dekan Fakulty of animal science and biotechnology Banat Univetsity of Agricultural Science and Veterinary, Timisoara-Romania udelil čestnú medailu za dlhoročnú spoluprácu s fakultou

 

2016

 • Golian Jozef, prof., Ing., Dr. – rektor SPU udelil bronzovú medailu za aktívnu pedagogickú a riadiacu prácu a zásluhy o rozvoj vzdelanosti a vedy v prospech SPU v Nitre

 • Golian Jozef, prof., Ing., Dr. – primátor mesta Hriňová udelil cenu mesta Hriňová za významné vedecké výsledky v oblasti hygieny a bezpečnosti potravín

 • Golian Jozef, prof., Ing., Dr. - ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR udelila Zlatý kosák pre SPU FBP za vysokoškolskú učebnicu Július Šnirc, Jozef Golian a kolektív – Mlieko a mliečne výrobky I. a II. diel

 • Čanigová Margita, doc., Ing., CSc. - ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR udelila Zlatý kosák pre SPU FBP za vysokoškolskú učebnicu Július Šnirc, Jozef Golian a kolektív – Mlieko a mliečne výrobky I. a II. diel

 

2017

 • Golian Jozef, prof., Ing., Dr. – rektor SPU udelil ďakovný list za dlhoročnú pedagogickú, vedeckovýskumnú a riadiacu prácu vo vysokom školstve

 • Tomáš Ján, prof., Ing., CSc. – rektor SPU udelil pamätnú medailu pri príležitosti 65. výročia SPU v Nitre

 • Bojňanská Tatiana, doc., Ing., CSc. – Centrum vedecko-technických informácií SR udelil cenu za Transfer technológií na Slovensku 2017 -  inovátorka

 • Trembecká Lenka, Ing. – rektor SPU v Nitre udelil Cenu rektora pri príležitosti medzinárodného dňa študentstva

 

2018

 • Golian Jozef, prof., Ing., Dr. – ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná udelila bronzovú medailu  za rozvoj potravinárstva na Slovensku, publikačnú činnosť a vzdelávanie študentov v oblasti bezpečnosti potravín

 • Tomáš Ján, prof., Ing., CSc. – rektor SPU udelil pri príležitosti životného jubilea pamätnú medailu za dlhoročnú organizátorskú a riadiacu prácu a mimoriadny prínos pre rozvoj vzdelanosti a vedy v prospech SPU v Nitre

 • Tomáš Ján, prof., Ing., CSc. – primátor mesta Nitry udelil pamätný list pri príležitosti 770. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Nitra

 • Tomáš Ján, prof., Ing., CSc. – Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Združenie vysokých škôl s priamo riadených organizácií udelil ďakovný list za podporu a aktívnu  prácu v prospech odborov

 • Vollmannová Alena, prof., RNDr., PhD. - ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR udelila Zlatý kosák Katedre chémie na FBP SPU v Nitre za vysokoškolskú učebnicu: Chémia potravín

 • Musilová Janette, prof., Ing., PhD. - ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR udelila Zlatý kosák Katedre chémie na FBP SPU v Nitre za vysokoškolskú učebnicu: Chémia potravín

 • Šnirc Marek, Ing., PhD. - Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV v Bratislave udelila  1. miesto v poľnohospodárskej sekcii v súťaži mladých vedeckých  pracovníkov do 35 rokov vyhlásenej Slovenskou spoločnosťou pre  poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV.

 • Matejová Stanislava, Ing. - Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV v Bratislave udelila  3. miesto v poľnohospodárskej sekcii v súťaži mladých vedeckých  pracovníkov do 35 rokov vyhlásenej Slovenskou spoločnosťou pre  poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV.

 • Kovarovič Ján, Ing. - rektor SPU v Nitre udelil Cenu rektora pri príležitosti medzinárodného dňa študentstva

 • Trembecká Lenka, Ing. – dekan FBP SPU v Nitre udelil Cenu dekana za publikačnú činnosť v roku 2017

 • Árvay Július, Ing., PhD. - dekan FBP SPU v Nitre udelil Cenu dekana za publikačnú činnosť v roku 2017

 

2019

 • Tomáš Ján, prof., Ing., CSc. – ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná udelila Zlatú medailu ra dlhoročnú výchovu mladej generácie poľnohospodárskych odborníkov a za rozvoj vedeckého výskumu v oblasti enviromentálnej chémie

 • Tomáš Ján, prof., Ing., CSc. – rektorka SPU udelila ďakovný list za dlhoročnú pedagogickú, vedeckovýskumnú a riadiacu prácu vo vysokom školstve

 • Katedra chémie -  kolektív autorov Štefan Poláček, Ján Tomáš, Vladimír Vietoris, Mária Lumnitzerová - ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR udelila Zlatý kosák Katedre chémie na FBP SPU v Nitre za knižnú publikáciu: Vinárstvo, somelierstvo a enogastronómia

 • Frančáková Helena, doc., Ing., CSc. - rektorka SPU udelila pamätnú medailu SPU v Nitre za mimoriadny celoživotný prínos pre rozvoj vedy, výskumu a vzdelávania v prospech SPU v Nitre

 • Árvay Július, Ing., PhD. - dekan FBP SPU v Nitre udelil cenu dekana za publikačnú činnosť v roku 2018 na základe Kritérií pre ocenenie pracovníkov FBP za publikačnú činnosť

 • Ivanišová Eva, Ing. PhD. - dekan FBP SPU v Nitre udelil cenu dekana za publikačnú činnosť v roku 2018 na základe Kritérií pre ocenenie pracovníkov FBP za publikačnú činnosť

 • Kovarovič Ján, Ing. - dekan FBP SPU v Nitre udelil cenu dekana za publikačnú činnosť a mimoriadne aktivity v roku 2018 na základe Kritérií pre ocenenie doktorandov FBP za publikačnú činnosť a mimoriadne aktivity

 • Židek Radoslav, doc., Ing., PhD. – 1. miesto EIT Food RIS INNOVATION PRIZES 2019 - NU3Gen, s.r.o. – spoločnosť založená v roku 2016 sa špecializuje na sprostredkovanie a interpretáciu genetických dát.
 • Demianová Alžbeta, Ing. – 2. miesto EIT Food RIS Solutions, FoodHaton Varšava, Poľsko
   
 • Jurčaga Lukáš, Ing. - 2. miesto EIT Food RIS Solutions, FoodHaton Varšava, Poľsko

 

2020

 • Golian Jozef, prof., Ing., Dr. – Slovenská  spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV v Bratislave udelila Pamätnú medailu Juraja Fándlyho za rozvoj spoločnosti, vzdelávanie, výskum a prínos v oblasti bezpečnosti a kontroly potravín

 • Tomáš Ján, prof., Ing., CSc. – dekan FBP SPU udelil ďakovný list za osobný prínos v oblasti výskumu a pedagogickej činnosti na FBP v roku 2019

 • Vollmannová Alena, prof., RNDr., PhD. – rektorka SPU udelila cenu za publikáciu s najvyšším impakt faktorom na FBP SPU v Nitre za rok 2019

 • Tóth Tomáš, doc., RNDr., Ing., PhD.  – rektorka SPU udelila cenu za publikáciu s najvyšším impakt faktorom na FBP SPU v Nitre za rok 2019
   
 • Árvay Július, Ing., PhD.  - rektorka SPU udelila cenu za publikáciu s najvyšším impakt faktorom na FBP SPU v Nitre za rok 2019

 • Árvay Július, Ing., PhD.  – Literárny fond, Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy udelila prémiu za trojročný vedecký ohlas v kategórii prírodné a lekárske vedy

 • Jančo Ivona, Ing. – Čestné uznanie za vedeckú konferenciu doktorandov s medzinárodnou účasťou, SPU v Nitre – FBP

 • Demianová Alžbeta, Ing. - EIT Food – získanie 4 mesačnej stáže - EIT RIS Fellowships v inštitúcii Institudo de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL) (CSIC-UAM) Madrid, Department of Bioactivity and Food Analysis,

 • Demianová Alžbeta, Ing. - EIT Food – 2. miesto na EIT Food Innovation Prizes 2020, Slovakia - projekt Wizzi

 • Jurčaga Lukáš, Ing. - EIT Food – 2. miesto na EIT Food Innovation Prizes 2020, Slovakia - projekt Wizzi

 • Vlčko Tomáš, Ing.  – Čestné uznanie za vedeckú konferenciu doktorandov s medzinárodnou účasťou, SPU v Nitre – FBP

 • Vlčko Tomáš, Ing.  – rektorka SPU udelila cenu  pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva, Študentské dni nitrianskych univerzít

 

2021

 • Golian Jozef, prof., Ing., Dr. – Veterinární univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie udelila pamätnú medailu za významný a dlhodobí prínos pre rozvoj fakulty

 • Jozef Golian, prof., Ing., Dr. – osobnosť potravinárstva 2021

 • Árvay Július, Ing., PhD.  – dekan FBP SPU v Nitre udelil cenu dekana v kategórii Publikácie v najrenomovanejších vedeckých časopisoch v odbore biológia za publikáciu Fruit exerts in vitro antimicrobial activity and protects against in vitro and in vivo oxidative stress v časopise Foods Online (IF: 4,350)

 • Ivanišová Eva, Ing., PhD. - dekan FBP SPU v Nitre udelil cenu dekana v kategórii Publikácie v najrenomovanejších vedeckých časopisoch v odbore potravinárstvo za publikáciu Influence of abiotic stress factors on the antioxidant properties and polyphenols profile composition of green barley (Hordeum vulgare L.) v časopise International journal of molecular sciences. (IF: 5,923)

 • Bojňanská Tatiana, doc., Ing., CSc. - Osobnosť roka za vývoj a inovácie za európsky patent Long life pastry for specific nutritional purposes and method of its production, EP 3491925 a národný patent Trvanlivé pečivo na špeciálne výživové účely a spôsob jeho výroby, patent č. 288733

 • Korčok Melina, Ing. - Cena dekana za výsledky dosiahnuté pri riešení a obhajobe diplomovej práce v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín na Fakulte biotechnológie a potravinárstva.

 • Korčok Melina, Ing. - Cena rektorky za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti štúdia na Fakulte biotechnológie a potravinárstva.

 • Jurčaga Lukáš, Ing. - Čestné uznanie – 1.miesto v sekcií Technology, quality and safety of raw materials and foodstuffs of animal origin, vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou na SPU v Nitre (FAPZ , FBP a FZKI).

 • Katarína Poláková, Ing., Melina Korčok, Ing., Alžbeta Demianová, Ing., Lukáš Jurčaga, Ing. – FBP, Jana Kováčová Fekete, Jehannara Calle Dominquez - EIT Food – 3. miesto na EIT Food CHALLENGE LABS 2021 – SLOVAKIA , Slovakia team – projekt Silverskin.

 • Katarína Poláková, Ing. – 1. miesto  The Scientific Conference of PhD. 2021 , SPU v Nitre – FBP

 • Vietoris Vladimír, doc., Ing., PhD. -  certifikát z ITMO, St. Petersburg, Rusko

 

2022

Cena rektorky SPU pri príležitosti Dňa učiteľov

 • prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc. - za rozvoj univerzity v oblasti vedy a vzdelávania. Ocenenie získala za dlhodobú pedagogickú, vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť ako aj vedenie viacerých vedeckovýskumných projektov.

 

Cena dekana FBP za publikačnú a vedeckú činnosť

 • doc. Ing. Martina Fikselová, PhD. - v kategórii Vedecká práca s najvyšším počtom vedeckých ohlasov podľa SCI za publikáciu s IF 11,8 v kvartile Q1, ktorá v roku 2022 dosiahla 50 citácií v renomovaných publikačných databázach

 • doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD. - v kategórii Publikácia v najrenomovanejšom vedeckom časopise v študijnom odbore Potravinárstvo za autorstvo publikácie s IF: 11,8 v kvartile Q1