Ústav aplikovanej biológie (ÚAB)

Súčasťou Ústavu aplikovanej biológie je

Katedra fyziológie živočíchov (KFŽ)

Katedra fyziológie živočíchov