Vedenie fakulty

Dekan

 
 
 
 prof. Ing. Norbert  Lukáč, PhD.
 tel.: 037/641 5524
 
 
 

Prodekani

 

 prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
 poverená prodekanka pre ľudské zdroje a kvalitu fakulty
 tel.: 037/641 4374
 e-mail: alena.vollmannova@uniag.sk

 

 

 doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
 poverená prodekanka pre vzdelávanie
 tel.: 037/641 4603
 e-mail: alica.bobkova@uniag.sk

 

Predseda Akademického senátu

 

 Ing. Radovan Stanovič, PhD.
 tel.: 037/641 4248
 e-mail:  radovan.stanovic@uniag.sk

 

Poverená tajomníčka

  Ing. Eva Piecková
tel.: 037/ 641 5382
e-mail: eva.pieckova@uniag.sk