Vedenie fakulty

Dekan

 Dekan FBP SPU v Nitre
 
 
 prof. Ing. Norbert  Lukáč, PhD.
 tel.: 037/641 5524
 
 
 

Prodekani

Prodekanka pre ľudské zdroje a kvalitu fakulty

 

 prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
 prodekanka pre ľudské zdroje a kvalitu fakulty
 tel.: 037/641 4374
 e-mail: alena.vollmannova@uniag.sk

 

Prodekanka pre vzdelávanie

 

 doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
 prodekanka pre vzdelávanie
 tel.: 037/641 4603
 e-mail: alica.bobkova@uniag.sk

 

 

 

 doc. Ing. Miroslav Kročko, PhD.
 prodekan pre vedu, výskum a prax
 tel.: 037/641 4528
 e-mail: miroslav.krocko@uniag.sk

 

Predseda Akademického senátu

 

 Ing. Tomáš Jambor, PhD.
 tel.: 037/641 4925
 e-mail: xjambor@uniag.sk

 

Tajomníčka

Tajomníčka FBP

 

  Ing. Eva Piecková
  tel.: 037/ 641 5382
  e-mail: eva.pieckova@uniag.sk