Vedenie fakulty

Dekan

 
 
 
prof. Ing. Norbert  Lukáč, PhD.
tel.: 037/641 5524
 
 
 

Prodekani

 

 

prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
prodekanka pre ľudské zdroje a kvalitu fakulty
tel.: 037/641 4374
e-mail: alena.vollmannova@uniag.sk

 

 

 

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
prodekanka pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy
tel.: 037/641 4119
e-mail: adriana.kolesarova@uniag.sk

 

 

 

doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie
tel.: 037/641 4603
e-mail: alica.bobkova@uniag.sk

 

Predseda Akademického senátu

 

 

Ing. Radovan Stanovič, PhD.
tel.: 037/641 4248
e-mail: radovan.stanovic@uniag.sk

 

Tajomníčka

  Ing. Zuzana Kňažická, PhD.
tel.: 037/ 641 5382
e-mail: zuzanaknazicka25@gmail.com