Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov

   Na základe hodnotiacej správy Akreditačnej komisie zo dňa 30. októbra 20015 pod č. 2015-18737/45303:1-15a0, Ministerstvo školstva SR rozhodlo o priznaní týchto práv Fakulte biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre:

  1. 1. Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre patrí právo uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore Spracovanie poľnohospodárskych produktov na obdobie do najbližšej komplexnej akreditácie
  2. 2. Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre patrí právo uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore Biológia na obdobie do najbližšej komplexnej akreditácie
  3. 3. Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre patrí právo uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore Agrobiotechnológie na obdobie do najbližšej komplexnej akreditácie

Kritéria pre habilitačné a inauguračné konania za profesorov

Formuláre k stiahnutiu:

Habilitačné konania

Dokumenty na stiahnutie

Vymenúvacie konanie

Dokumenty na stiahnutie