PR dňa 02.10.2020 - nekonala sa na základe pandemických opatrení