AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA SPU V NITRE NA OBDOBIE 2023 - 2026

Predseda AS FBP SPU v Nitre
Ing. Tomáš Jambor, PhD.

 

Podpredseda AS FBP SPU v Nitre – zamestnanecká časť
doc. Ing. Soňa Felšőciová, PhD.

 

Podpredseda AS FBP SPU v Nitre – študentská časť
Ing. Katarína Poláková

 

Tajomník AS FBP SPU v Nitre
doc. Ing. Jana Maková, PhD.

 

Ekonomická komisia:

 1. 1. prof. Ing. Marcela Capcarová, DrSc.,– predseda
 2. 2. prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc.
 3. 3. Ing. Denis Bažány

 

Legislatívna komisia:

 1. 1. Ing. Jozef Čapla, PhD. – predseda
 2. 2. Ing. Milan Chňapek, PhD.
 3. 3. Bc. Terézia Švecová

 

Pedagogická komisia:

 1. 1. doc. Ing. Marek Bobko, PhD. - predseda
 2. 2. doc. Ing. Simona Kunová, PhD.
 3. 3. Ing. Michal Mihaľ

 

Komisia pre rozvoj:

 1. 1. prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - predseda
 2. 2. doc. Ing. Jana Maková, PhD.
 3. 3. Viktória Dugová