AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA SPU V NITRE
 

predseda: Ing. Radovan Stanovič, PhD.

podpredsedníčka zamestnanecká časť: doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.

podpredseda študentská časť: Ing. Filip Tirpák

tajomníčka: doc. Ing. Judita Bystrická, PhD.

 

legislatívna komisia: Ing. Marián Tokár, PhD.

Ing. Milan Chňapek, PhD.

Ing. Lucia Benešová

 

pedagogická komisia: doc. Ing. Peter Haščík, PhD.

doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

Ing. Zuzana Drdolová

 

komisia ekonomická: Ing. Tomáš Slanina, PhD.

prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.

Ing. Ján Kovarovič

 

komisia pre rozvoj:  doc. Ing. Simona Kunová, PhD.

doc. Ing. Judita Bystrická, PhD.

Bc. Filip Benko