AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA SPU V NITRE NA OBDOBIE 2022 - 2026

 

Predseda AS FBP SPU v Nitre

Ing. Radovan Stanovič, PhD.

 

Podpredseda AS FBP SPU v Nitre – zamestnanecká časť

doc. Ing. Soňa Felšőciová, PhD.

 

Podpredseda AS FBP SPU v Nitre – študentská časť

Ing. Katarína Poláková

 

Tajomník AS FBP SPU v Nitre

Ing. Ľuboš Harangozo, PhD.

 

Ekonomická komisia:

1. prof. Ing. Marcela Capcarová, DrSc., – predseda

2. prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc.

3. Ing. Denis Bažány

 

Legislatívna komisia:

1. Ing. Milan Chňapek, PhD. – predseda

2. doc. Ing. Peter Zajác, PhD.

3. Ing. Michal Lenický

 

Pedagogická komisia:

1. doc. Ing. Marek Bobko, PhD. - predseda

2. doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

3. Jakub Baloga, Bc.

 

Komisia pre rozvoj:

1. Ing. Ľubomír Belej, PhD. - predseda

2. Ing. Ľuboš Harangozo, PhD.

3. Ing. Michal Mihaľ