Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý

V dňoch 7. až 9. apríla 2019 sa v Brne uskutočnil v poradí druhý seminár pracovných tímov projektu „Cultural Heritage of Small Homelands“ (NAWA). Stáž organizoval partner z Českej republiky, Veterinárni a Farmaceutická univerzita, Fakulta veterinárni hygieny a ekologie, Katedra hygieny potravinových zdrojov rastlinného pôvodu a ekológie.

vložil: Dominik Hollý

Vo štvrtok 25. apríla 2019 sa v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na Fakulte biotechnológie a potravinárstva konala v poradí XVII. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou.

vložil: Dominik Hollý

Fakulta biotechnológie a potravinárstva v spolupráci s Fakultou agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre akreditovali nový študijný program potravinové zdroje a biotechnológie (Food Resources and Biotechnology) v anglickom jazyku pre 3. stupeň štúdia v študijnom odbore 6.1.18 Agrobiotechnológie.

vložil: Dominik Hollý

EIT Food je najväčšou európskou iniciatívou na podporu inovácií v agropotravinárskom sektore. Potravinové programy EIT spolufinancuje Európska únia v rámci programu Horizont 2020.

vložil: Dominik Hollý

Európsky inovačný a technologický inštitút zriadil na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre EIT Food Hub, ako jediný na Slovensku.