INŽINIERSKY STUPEŇ

 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva otvára v akademickom roku 2024/2025 tieto študijné programy.

Inžinierske študijné programy
Podmienky prijatia na štúdium
Kritériá prijímacieho konania