Vedúci: prof. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Sekretariát: Margita Gubová, Ing. Eva Hóková, Ing. Eva Javorčeková

 

Zamestnanci Garantované predmety Telefónny zoznam Projekty Záverečné práce
Zamestnanci Garantované predmety Telefónny zoznam Projekty Záverečné práce

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín

Katedra chémie

Katedra technológie a kvality rastlinných produktov

Senzorické laboratórium 

 

Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov