Ústav potravinárstva (ÚP)

Súčasťou Ústavu potravinárstva sú

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (KHBP)

Katedra chémie (KCH)

Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (KTKRP)

Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (KTKŽP)

Vedúci: prof. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Sekretariát: Ing. Eva Hóková, Jana Hrobárová, Veronika Horváthová

 

Zamestnanci Garantované predmety Telefónny zoznam Projekty Záverečné práce
Zamestnanci Garantované predmety Telefónny zoznam Projekty Záverečné práce

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín

Katedra chémie

Katedra technológie a kvality rastlinných produktov

Senzorické laboratórium 

 

Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov