Vedecká rada FBP SPU v Nitre Interní členovia

1. prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. - predseda VR FBP, Biológia

2. prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. - Potravinárstvo

3. doc. Ing. Alica Bobková, PhD. - Potravinárstvo

4. prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. - Biotechnológie

5. prof. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. - Biológia

6. prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. - Biotechnológie

7. prof. Ing. Marcela Capcarová, DrSc. - Potravinárstvo

8. prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - Biológia

9. prof. Ing. Dana Tančinová, PhD. - Potravinárstvo

10. prof. Ing. Judita Lidiková, PhD. - Potravinárstvo

11. prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc. - Biológia

12. doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - Biotechnológie

13. doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc. - Potravinárstvo

14. prof. Ing. Peter Haščík, PhD. - Potravinárstvo

15. prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - Potravinárstvo

16. prof. Ing. Marko Halo, PhD. - FAPZ SPU v Nitre, Poľnohospodárstvo a krajinárstvo

Externí členovia

1. prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD. FPV, UKF v Nitre, Biológia

2. prof. MVDr. Janka Poráčová, PhD. MBA, Prešovská univerzita v Prešove, Biológia

3. prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. Mendelova univerzita v Brne, Potravinárstvo

4. Ing. Jana Libantová, CSc. CBRB SAV v. v. i. Nitra, Biotechnológie

5. prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. STU v Bratislave, Biotechnológie

6. prof. MVDr. Peter Popelka, PhD. UVLaF v Košiciach Potravinárstvo

Čestní členovia

prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc. – FBP

prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. - FBP

Tajomníčka VR FBP

Ing. Eva Piecková – FBP