Zloženie Vedeckej rady FBP SPU v Nitre

Interní členovia

 1. 1. prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. - predseda VR FBP, Biológia
 2. 2. prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. - Potravinárstvo
 3. 3. doc. Ing. Alica Bobková, PhD. - Potravinárstvo
 4. 4. doc. Ing. Miroslav Kročko, PhD. - Potravinárstvo
 5. 5. prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. - Biotechnológie
 6. 6. prof. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. - Biológia
 7. 7. prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. - Biotechnológie
 8. 8. prof. Ing. Marcela Capcarová, DrSc. - Potravinárstvo
 9. 9. prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - Biológia
 10. 10. prof. Ing. Dana Tančinová, PhD. - Potravinárstvo
 11. 11. prof. Ing. Judita Lidiková, PhD. - Potravinárstvo
 12. 12. prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc. - Biológia
 13. 13. doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - Biotechnológie
 14. 14. prof. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc. - Potravinárstvo
 15. 15. prof. Ing. Peter Haščík, PhD. - Potravinárstvo
 16. 16. prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - Potravinárstvo
 17. 17. prof. Ing. Marko Halo, PhD. - FAPZ SPU v Nitre, Poľnohospodárstvo a krajinárstvo

 

Externí členovia

 1. 1. prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD. FPV, UKF v Nitre, Biológia
 2. 2. prof. MVDr. Janka Poráčová, PhD. MBA, Prešovská univerzita v Prešove, Biológia
 3. 3. prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. Mendelova univerzita v Brne, Potravinárstvo
 4. 4. Ing. Jana Libantová, CSc. CBRB SAV v. v. i. Nitra, Biotechnológie
 5. 5. prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. STU v Bratislave, Biotechnológie
 6. 6. prof. MVDr. Peter Popelka, PhD. UVLaF v Košiciach Potravinárstvo

Čestní členovia

 • prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc. – FBP
 • prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. - FBP

 

Tajomníčka VR FBP

Ing. Eva Piecková – FBP