Zoznam členov Profesijnej rady Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. – dekan FBP

prof. RNDr. Alena Vollmanová, PhD. – prodekanka FBP

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. – prodekanka FBP

doc. Ing. Alica Bobková, PhD. – prodekanka FBP

Ing. Jozef Čapla, PhD. – koordinátor pre prax na FBP

prof. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. – prorektor SPU

Ing. Zuzana Kňažická, PhD. – tajomníčka FBP

 

 

Zástupca profesijných združení

Ing. Daniel ÁCS, PhD.

Bioeconomy Cluster, PROUNION a.s.

acs@prounion.sk

 

Zástupca pivovarského a sladovníckeho priemyslu

Ing. Štefan DRÁB, PhD.

Heineken Slovensko, a.s. Vinárska cesta 14, 951 41 Nitra

stefan.drab@uniag.sk

 

Zástupca priemyslu výroby nealkoholických nápojov

Dipl. Ing. Ján DUREC, PhD.

McCarter, a.s. Bratislava, Bajkalská 25, 821 01 Bratislava

durec@mccarter.sk

 

Zástupca mliekarenského priemyslu

Ing. Zdenko FERIENČÍK

Levické mliekárne, a.s. Júrska cesta 2, 934 01 Levice

zdenko.feriencik@levmilk.sk

 

Zástupca biotechnologického priemyslu

Ing. Miroslav HAVLÍK

Evonik Fermas, 973 13 Slovenská Ľupča 938

miroslav.havlik@evonik.com

 

Zástupca kávového priemyslu

Oldřich HOLIŠ

EuroCoffee s.r.o., Trnavská cesta 813, 926 01 Sereď

holis@eurocoffee.sk

 

Zástupca mlynského a pekárenského priemyslu

Ing. Marián CHOVAN

PENAM SLOVAKIA, a.s. Nitra, Štúrova 74/138, 949 35 Nitra

chovanm@penam.sk

 

Zástupca výrobného agropotravinárskeho podniku

Ing. Peter JEŽO, PhD.

PD Mestečko, 020 52 Mestečko

peter.jezo@pdmestecko.sk

 

Zástupca mäsového priemyslu

Ing. Štefan KALAFA

TAURIS NITRIA, spol. s r.o. Mojmírovce, Cintorínska 1718/39, 951 15 Mojmírovce

kalafa@taurisgroup.sk

 

Zástupca obchodu

Mgr. Martin KRAJČOVIČ

Slovenská aliancia moderného obchodu SAMO, Bojnická 3, 831 04 Bratislava

samo@modernyobchod.sk; krajcovic@modernyobchod.sk

 

Zástupca pekárenského priemyslu

Ing. Tatiana LOPÚCHOVÁ

Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov v Slovenskej republike

Záhranícka 21, 811 07 Bratislava

lopuchova@szpcc.sk

 

Zástupca hydinárskeho priemyslu

Ing. Mgr. Daniel MOLNÁR

Únia hydinárov Slovenska Bratislava, Krížna 52, 821 08 Bratislava

molnar.unihyd@azet.sk

 

Zástupca konzervárenského priemyslu

Ing. Peter SLOBODNÍK

Equus Vinica, a.s. Bratislava, Závod Vinica, Cesta Slobody 771/53, 991 28 Vinica

slobodnik@equus.sk

 

Zástupca vinárskeho priemyslu

Ing. Ladislav ŠEBO

KARPATSKÁ PERLA, s.r.o., Nádražná 57, 900 81 Šenkvice

vino@karpatskaperla.sk

 

Zástupca liehovarníckeho priemyslu

Ing. Imrich VARGA

Delicia Destileria, s.r.o. Hurbanovo, Holanovo 1, 947 01 Hurbanovo

varga@deliciadestileria.sk

 

Zástupca potravinárskej komory SR

JUDr. Jana VENHARTOVÁ

Potravinárska komora Slovenska, Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava – Petržalka

venhartova@pks.sk

 

Zástupca výrobcov trvanlivých dehydratovaných výrobkov

RNDr. Jaroslav ŽIAK, PhD.

NESTLÉ SLOVENSKO, a.s. Prievidza, Kóšovská cesta 56/11, 971 01 Prievidza

jaroslav.ziak@sk.nestle.com