Zoznam členov Profesijnej rady Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. – dekan FBP

prof. RNDr. Alena Vollmanová, PhD. – prodekanka FBP

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. – prodekanka FBP

doc. Ing. Alica Bobková, PhD. – prodekanka FBP

Ing. Jozef Čapla, PhD. – koordinátor pre prax na FBP

prof. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. – prorektor SPU

Ing. Zuzana Kňažická, PhD. – tajomníčka FBP


Zástupca profesijných združení

Ing. Daniel ÁCS, PhD.
Bioeconomy Cluster, PROUNION a.s. Radlinského 11, 949 01 Nitra
acs@prounion.sk

 

Zástupca pivovarského a sladovníckeho priemyslu

Ing. Štefan DRÁB, PhD.
Heineken Slovensko, a.s. Vinárska cesta 14, 951 41 Nitra
stefan.drab@uniag.sk

 

Zástupca priemyslu výroby nealkoholických nápojov

Dipl. Ing. Ján DUREC, PhD.
McCarter, a.s. Bratislava, Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
durec@mccarter.sk

 

Zástupca mliekarenského priemyslu

Ing. Zdenko FERIENČÍK
Levické mliekárne, a.s. Júrska cesta 2, 934 01 Levice
zdenko.feriencik@levmilk.sk

 

Zástupca biotechnologického priemyslu

Ing. Miroslav HAVLÍK
Evonik Fermas, s.r.o. 973 13 Slovenská Ľupča 938
miroslav.havlik@evonik.com

 

Zástupca kávového priemyslu

Oldřich HOLIŠ
EuroCoffee s.r.o., Trnavská cesta 813, 926 01 Sereď
holis@eurocoffee.sk

 

Zástupca výrobného agropotravinárskeho podniku

Ing. Peter JEŽO, PhD.
PD Mestečko, 020 52 Mestečko
peter.jezo@pdmestecko.sk

 

Zástupca mäsového priemyslu

Ing. Štefan KALAFA
TAURIS NITRIA, spol. s r.o. Mojmírovce, Cintorínska 1718/39, 951 15 Mojmírovce
kalafa@taurisgroup.sk

 

Zástupca obchodu

Mgr. Martin KRAJČOVIČ
Slovenská aliancia moderného obchodu SAMO, Bojnická 3, 831 04 Bratislava
samo@modernyobchod.sk; krajcovic@modernyobchod.sk

 

Zástupca pekárenského priemyslu

Ing. Tatiana LOPÚCHOVÁ
Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov v Slovenskej republike Záhranícka 21, 811 07 Bratislava
lopuchova@szpcc.sk

 

Zástupca hydinárskeho priemyslu

Ing. Mgr. Daniel MOLNÁR
Únia hydinárov Slovenska Bratislava, Záhradnícka 4748/2, 811 07 Bratislava
molnar.unihyd@azet.sk

 

Zástupca vinárskeho priemyslu

Ing. Ladislav ŠEBO
KARPATSKÁ PERLA, s.r.o., Nádražná 57, 900 81 Šenkvice
vino@karpatskaperla.sk

 

Zástupca potravinárskej komory SR

JUDr. Jana VENHARTOVÁ, LL. M.
Potravinárska komora Slovenska, Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava – Petržalka
venhartova@pks.sk

 

Zástupca výrobcov trvanlivých dehydratovaných výrobkov

RNDr. Jaroslav ŽIAK, PhD.
NESTLÉ SLOVENSKO, a.s. Prievidza, Kóšovská cesta 56/11, 971 01 Prievidza
jaroslav.ziak@sk.nestle.com