Zloženie Profesijnej rady

Zoznam členov Profesijnej rady FBP SPU v Nitre

1. prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. – dekan FBP
2. prof. RNDr. Alena Vollmanová, PhD. – prodekanka FBP
3. doc. Ing. Alica Bobková, PhD. – prodekanka FBP
4. doc. Ing. Miroslav Kročko, PhD. – prodekan FBP
5. prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. – Ústav aplikovanej biológie FBP
6. Ing. Jozef Čapla, PhD. – koordinátor pre prax na FBP
7. prof. Ing. Jozef Golian, Dr. – Ústav potravinárstva FBP
8. prof. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. – prorektor SPU
9. Ing. Eva Piecková – tajomníčka FBP

Zástupca pekárenského priemyslu

Ing. Martin Ondro
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov v SR
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava
ondro@dobrota.sk


Zástupca cukrárskeho priemyslu

Ing. Tatiana Lopúchová
Slovenka-pek s.r.o.
Komenského 969/23, 905 01 Senica
lopuchova@slovenkapek.sk


Zástupca potravinárskej komory SR

JUDr. Jana Venhartová, LL.M.
Potravinárska komora Slovenska,
Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava – Petržalka
venhartova@pks.sk; jana.venhartova@gmail.com


Zástupca obchodu

Mgr. Martin Krajčovič
Slovenská aliancia moderného obchodu SAMO,
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
krajcovic@modernyobchod.sk


Zástupca profesijných združení

Ing. Daniel Ács, PhD.
Bioeconomy Cluster, PROUNION a.s.
acs@prounion.sk


Zástupca výrobného agropotravinárskeho podniku

Ing. Peter Ježo, PhD.
PD Mestečko, 020 52 Mestečko
peter.jezo@pdmestecko.sk;


Zástupca biotechnologického priemyslu

Ing. Miroslav Havlík
Evonik Fermas,
Slovenská Ľupča 938, 973 13
miroslav.havlik@evonik.com


Zástupca mliekarenského priemyslu

Ing. Zdenko Ferienčík
Levické mliekárne, a.s.
Júrska cesta 2, 934 01 Levice
zdenko.feriencik@levmilk.sk


Zástupca priemyslu výroby nealkoholických nápojov

Dipl. Ing. Ján Durec, PhD.
McCarter a.s. Bratislava,
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
durec@mccarter.sk


Zástupca hydinárskeho priemyslu

Ing. Mgr. Daniel Molnár
Únia hydinárov Slovenska Bratislava,
Záhradnícka 4148/21, 811 07 Bratislava
molnar.unihyd@azet.sk


Zástupca mäsového priemyslu

Ing. Štefan Kalafa
TAURIS NITRIA, spol. s r.o. Mojmírovce,
Cintorínska 1718/39, 951 15 Mojmírovce
kalafa@tauris-nitria.sk


Zástupca pivovarského a sladovníckeho priemyslu

Ing. Štefan Dráb, PhD.
Heineken Slovensko, a.s.
Vinárska cesta 14, 951 41 Nitra
stefan.drab@uniag.sk


Zástupca vinárskeho priemyslu

Ing. Ladislav Šebo
KARPATSKÁ PERLA, s.r.o.,
Nádražná 57, 900 81 Šenkvice
vino@karpatskaperla.sk


Zástupca výrobcov trvanlivých dehydratovaných výrobkov

RNDr. Jaroslav Žiak, PhD.
NESTLÉ SLOVENSKO, s.r.o. Prievidza,
Kóšovská cesta 56/11, 971 01 Prievidza
jaroslav.ziak@sk.nestle.com


Zástupca kávového priemyslu

Oldřich Holiš
EuroCoffee s.r.o.,
Trnavská cesta 813, 92601 Sereď
predseda@szk.sk