Milí študenti,

Vzhľadom na súčasnú situáciu, ktorá sa vyvíja veľmi dynamicky a časovo nepredvídateľne, chceme Vás uistiť, že prípravy štátnych záverečných skúšok v stanovenom termíne  pokračujú podľa pôvodného plánu.

Vzhľadom k možnému vývoju situácie však môžu byť v nasledujúcich dňoch a týždňoch prijaté nové nariadenia, ktoré sa môžu týkať aj organizácie štátnych skúšok.

V tejto súvislosti Vás žiadame, aby ste sledovali zverejňované aktuálne informácie na stránke fakulty a my vás o ďalšom vývoji budeme včas informovať.