Fakultná rada kvality FBP na obdobie 2019 – 2023

Predseda:
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. – prodekanka pre ľudské zdroje a kvalitu fakulty

Členovia:
doc. Ing. Alica Bobková, PhD. - prodekanka pre vzdelávanie
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. - prodekanka pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy
prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc. – garant ŠP
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. – garant ŠP
prof. Ing. Jozef Golian, Dr. – garant ŠP
Ing. Peter Zajác, PhD. – odborník na kvalitu
Ing. Zuzana Kňažická, PhD. – tajomníčka fakulty
Ing. Jana Libantová, CSc. – externý pracovník z oblasti výskumu ÚGBR SAV v Nitre
Ing. Ľubomír Ondruška, PhD. – externý pracovník z oblasti výskumu VÚŽV NPPC v Nitre
Ing. Juraj Randus – manažér kvality SNAS - externý pracovník z oblasti praxe
RNDr. Jaroslav Žiak, PhD. – manažér kvality NESTLÉ Slovensko s.r.o. - externý pracovník z oblasti praxe
Ing. Simona Baldovská - študent

Komisia pre zabezpečovanie kvality vzdelávania pre ŠO Biotechnológie

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

Komisia pre zabezpečovanie kvality vzdelávania pre ŠO Potravinárstvo

prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
doc. Ján Mareček, PhD.
prof. Ing. Dana Tančinová PhD.
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
doc. Ing. Tatian Bojňanská, CSc.
doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.

Komisia pre zabezpečovanie kvality vzdelávania pre ŠO Biológia

prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc.
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
doc. Ing. Jana Maková, PhD.
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.