Aktuálne smernice

Smernice a metodické pokyny schválené RVSZK:


Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality

 

Štandardy pre študijný program

 

Štandardy pre habilitačné a inauguračné konanie