Zloženie Fakultnej rady kvality

Fakultná rada kvality FBP na obdobie 2023 – 2027

Predseda:
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. – prodekanka pre ľudské zdroje a kvalitu fakulty

Členovia:

 1. doc. Ing. Alica Bobková, PhD. - prodekanka pre vzdelávanie
 2. doc. Ing. Miroslav Kročko, PhD. - prodekan pre vedu, výskum a prax
 3. prof. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
 4. prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
 5. doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.
 6. doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD
 7. prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
 8. doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
 9. prof. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
 10. prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
 11. prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc.
 12. prof. Ing. Judita Lidiková, PhD.
 13. prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
 14. Ing. Jana Libantová, CSc. – externý pracovník z oblasti výskumu ÚGBR SAV v Nitre
 15. Ing. Ľubomír Ondruška, PhD. – externý pracovník z oblasti výskumu VÚŽV NPPC v Nitre
 16. Ing. Ľudmila Čuková, PhD. - externý pracovník z oblasti výskumu RÚVZ v Nitre
 17. Ing. Andrea Mesárošová – študent ŠP III. stupňa technológia potravín
 18. Ing. Olha Balytska – študent ŠP III. stupňa agrobiotechnológie
 19. Ing. Lucia Dianová – študent ŠP III. stupňa molekulárna biológia

 

Tajomníčka FRK FBP:

Ing. Zuzana Ácsová – Dekanát FBP, oddelenie pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy

_________________________________________________________

Fakultná rada kvality FBP na obdobie 2019 – 2023

Predseda:
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. – prodekanka pre ľudské zdroje a kvalitu fakulty

Členovia:

 1. doc. Ing. Alica Bobková, PhD. - prodekanka pre vzdelávanie
 2. prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. - prodekanka pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy
 3. prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc. – garant ŠP
 4. prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. – garant ŠP
 5. prof. Ing. Jozef Golian, Dr. – garant ŠP
 6. Ing. Peter Zajác, PhD. – odborník na kvalitu
 7. Ing. Zuzana Kňažická, PhD. – tajomníčka fakulty
 8. Ing. Jana Libantová, CSc. – externý pracovník z oblasti výskumu ÚGBR SAV v Nitre
 9. Ing. Ľubomír Ondruška, PhD. – externý pracovník z oblasti výskumu VÚŽV NPPC v Nitre
 10. Ing. Juraj Randus – manažér kvality SNAS - externý pracovník z oblasti praxe
 11. RNDr. Jaroslav Žiak, PhD. – manažér kvality NESTLÉ Slovensko s.r.o. - externý pracovník z oblasti praxe
 12. Ing. Simona Baldovská - študent

Komisia pre zabezpečovanie kvality vzdelávania pre ŠO Biotechnológie

 1. prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
 2. doc. RNDr. Dana Urminská, CSc.
 3. prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
 4. prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
 5. doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

Komisia pre zabezpečovanie kvality vzdelávania pre ŠO Potravinárstvo

 1. prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
 2. doc. Ján Mareček, PhD.
 3. prof. Ing. Dana Tančinová PhD.
 4. prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
 5. doc. Ing. Tatian Bojňanská, CSc.
 6. doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD.
 7. prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
 8. prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.

Komisia pre zabezpečovanie kvality vzdelávania pre ŠO Biológia

 1. prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc.
 2. prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
 3. doc. Ing. Jana Maková, PhD.
 4. prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
 5. doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.